Ehkäisevä työ kannattaa

Off

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:
”Ehkäisevä työ kannattaa – pidetään toisistamme huolta

Kunta voi monin tavoin edistää asukkaidensa hyvinvointia ja ehkäistä erilaisia haittoja ennalta. Mikä parasta, yleensä nämä toimet ovat edullisia ja erittäin kustannustehokkaita. Kunta, joka vaalii asukkaidensa hyvinvointia, varmistaa myös edellytykset terveelle kuntataloudelle.

Kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, eteneekö apua tarvitsevan ihmisen polku korjaavan työn suuntaan vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta.

Noin puolet kuntalaisten terveyseroista selittyy alkoholin ja tupakan käytöllä. Kunnat saavat suuria säästöjä kiinnittämällä huomiota niistä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn.

Ehkäisevää työtä ei tarvitse tehdä yksin. Järjestöt ovat monessa kohtaa erinomainen kumppani kunnalle täydentäen ja tukien kunnan toimintaa.

Lapsen sijoitus sijaisperheeseen maksaa 22 600 €/v
ja kotipalvelun tunnin käynti maksaa 32 €

Kahden viikon katkaisuhoitojakso maksaa 3 780 €
ja alkoholinkäytön mini-inventio 240 €

Nuoren kiireellinen sijoitus laitokseen maksaa 7 500 €/kk
ja tapaaminen kuraattorin kanssa 88 €”

Panostamalla perheiden hyvinvointiin, tukemalla lasten ja nuorten harrastuksia, edistämällä työssäjaksamista sekä mahdollistamalla työ ja ikä-ihmisten harrastus- ja virikemahdollisuuksia järjestämällä kohtaamispaikkoja. Someaikana yhä useampi tuntee itsensä yksinäiseksi, jopa masentuneeksi. Yksinäisyys voi johtaa mm. alkoholin liikakulutukseen.

Olen toiminut Turun seudun EHYT ry:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja koen ennaltaehkäisevän työn erittäin tärkeäksi ja edulliseksi. Toivon lehtileikkkeistäni välittyvän, että myös aiemmissa luottamustehtävissäni olen halunnut edistää välittämisen ja ennaltaehkäisevän työn kulttuuria.

Minna Hallanheimo

Minna Hallanheimo

Comments are closed.