Ennaltaehkäisyllä saadaan inhimillisempää ja nopeampaa hyvinvointia

Off
  • Hyvinvointi syntyy oikeanlaisista ja oikea-aikaisista pelveluista. Lapsiperheille se tarkoittaa esimerkiksi matalalla kynnyksellä kotiin saatavaa kotipalvelua lyhyt- tai pitkäaikaisesti yliväsymisen ennaltaehkäisemiseksi. 
  • Ennaltaehkäisy on inhimillisyyden ja hyvinvoinnin kokemuksen syntymisessä avainasemassa. Lisäksi ennaltaehkäisy tulee hyvinvointialueella halvemmaksi, kuin yrittää korjata jälkeenpäin viiveen vuoksi syntyneitä haasteita. Ennaltaehkäisy tarkoittaa mm. toimintakyvyn ylläpitämiseen tarvittavia terapioita, iäkkäiden ja vanhuksien riittävä tuki kotiin hyvän elämän elämiseen ja omaishoitajien hyvinvoinnista huolehtimista. 
  • Mielenterveyspalvelut on oltava saatavilla matalalla kynnyksellä ja perusterveydenhuolla täytyy olla tukea ja tietoa tunnistaa sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden tarve sekä selkeä polku ohjata asiakkaat oikeaan osoitteeseen. 
  • Hyvinvointialueen tulee panostaa hyvään johtamiseen, kouluttamiseen, työntekijöiden laadukkaaseen perehdyttämiseen ja kouluttamiseen sekä rekrytointiin ja työsuhteiden pysyvyyteen. Hoitohenkilökunnan ylikuormitusta pitää pystyä purkamaan ja heidän työhyvinvointiinsa satsata. 
Minna Hallanheimo

Comments are closed.