Erityislapsiperheiden tarpeet huomioitava paremmin

Off

Yhdellä lapsenlapsistani on kehitysvamma, ja olen nähnyt, miten vammaispalvelut alueella toimivat. Kokemuksien mukaan paperityötä ja lomakkeiden täyttöä tulisi helpottaa. Lapsen kasvua ja kehitystä tukevat palvelut sekä varhaiskuntoutus tulisi olla nopeasti saatavilla. Perheiden motivoiminen ja tuen myöntäminen matalalla kynnyksellä näkyy lapsien osallisuutena ja hyvinvointina tulevaisuudessa. Mikäli Kela ei tarjoa kuntoutusta, hyvinvointialueen tulisi pystyä nopeasti vastaamaan tuen tarpeisiin.

Neuvoloihin tulisi tarjota lisäkoulutusta erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden tai hankalassa elämäntilanteessa olevien perheiden kohtaamiseen. Lisäksi ohjaamiseen tulisi saada lisäkoulutusta, jotta neuvola pystyisi paremmin vastaamaan perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Siksi esimerkiksi lasten omaishoitajuuden myöntökriteereitä tulisi tarkastella ja myöntää matalammalla kynnyksellä. Hyvinvoivat ja jaksavat vanhemmat jaksavat käydä töissä ja/tai hoitaa lastaan hyvin, pysyvät terveempinä ja kokevat lapsensa hoitamisen merkitykselliseksi ja tärkeäksi.

Minna Hallanheimo

Comments are closed.